برای همکاری با شرکت کیمیاداران ، فرم استخدام ذیل را کامل نمایید . کارشناسان ما در اولین فرصت پس از بررسی با شما تماس خواهند گرفت .

نام *

نام خانوادگی *

سن *

شماره تماس *

ایمیل *

جنسیست * خانمآقا

وضعیت تاهل * مجردمتاهل

وضعیت نظام وظیفه (برای آقایان)معافمشمولپایان خدمت

علت معافیت

آخرین مدرک تحصیلی *

نام آخرین مرکز تحصیلی *

آشنایی با زبان انگلیسیعالیمتوسطمبتدی

میزان حقوق درخواستی ( تومان ) *

جایگاه شغلی مورد نظر خود را وارد نمایید

مهارت‌های تخصصی خود را وارد نمایید

سوابق کاری خود را همراه با سمت شغلی در بخش ذیل وارد نمایید

ما آماده حضور شما در فضای تیم صمیمی هستیم


به ما ملحق شوید